Informacje o dniach skupienia i rekolekcjach kapłańskich 2021

| autor:

Prosimy zapoznać się z terminami dodatkowych dni skupienia i rekolekcji kapłańskich na bieżący rok.

DNI SKUPIENIA W WERCHRACIE

I. Dzień skupienia dla księży proboszczów, termin III - 15 maja 2021 - sobota

7.30 – godzina czytań z jutrznią

8.15 – śniadanie

9.15 – Modlitwa  Przedpołudniowa i konferencja

10.00 – spotkanie przy kawie

10.45 - wystawienie Najświętszego Sakramentu, rachunek sumienia, adoracja Najświętszego Sakramentu i możliwość skorzystania z sakramentu pokuty i pojednania.

12.00 – Msza Święta z nauką

13.00 – obiad 

Proszę zabrać ze sobą brewiarze, alby i stuły koloru białego

ZAPISY WERCHRATA - DZIEŃ SKUPIENIA DLA PROBOSZCZÓW - 15 MAJA

II. Dzień skupienia dla księży proboszczów, termin IV - 21 maja 2021 - piątek

7.30 – godzina czytań z jutrznią

8.15 – śniadanie

9.15 – Modlitwa  Przedpołudniowa i konferencja

10.00 – spotkanie przy kawie

10.45 - wystawienie Najświętszego Sakramentu, rachunek sumienia, adoracja Najświętszego Sakramentu i możliwość skorzystania z sakramentu pokuty i pojednania.

12.00 – Msza Święta z nauką

13.00 – obiad 

Proszę zabrać ze sobą brewiarze, alby i stuły koloru białego

ZAPISY WERCHRATA - DZIEŃ SKUPIENIA DLA PROBOSZCZÓW - 21 MAJA


III. Dzień skupienia dla proboszczów, termin V 18 czerwca 2021 - piątek

7.30 – godzina czytań z jutrznią

8.15 – śniadanie

9.15 – Modlitwa  Przedpołudniowa i konferencja

10.00 – spotkanie przy kawie

10.45 - wystawienie Najświętszego Sakramentu, rachunek sumienia, adoracja Najświętszego Sakramentu i możliwość skorzystania z sakramentu pokuty i pojednania.

12.00 – Msza Święta z nauką

13.00 – obiad 

Proszę zabrać ze sobą brewiarze, alby i stuły koloru białego

ZAPISY WERCHRATA - DZIEŃ SKUPIENIA DLA PROBOSZCZÓW - 18 CZERWCA

IV. Dzień skupienia dla wikariuszy i księży niebędących proboszczami 19 czerwca 2021 - sobota

7.30 – godzina czytań z jutrznią

8.15 – śniadanie

9.15 – Modlitwa  Przedpołudniowa i konferencja

10.00 – spotkanie przy kawie

10.45 - wystawienie Najświętszego Sakramentu, rachunek sumienia, adoracja Najświętszego Sakramentu i możliwość skorzystania z sakramentu pokuty i pojednania.

12.00 – Msza Święta z nauką

13.00 – obiad 

Proszę zabrać ze sobą brewiarze, alby i stuły koloru białego

ZAPISY WERCHRATA - DZIEŃ SKUPIENIA DLA WIKARIUSZY - 19 CZERWCA


V. Dzień skupienia dla proboszczów - 30 czerwca - termin VI -  środa

7.30 – godzina czytań z jutrznią

8.15 – śniadanie

9.15 – Modlitwa  Przedpołudniowa i konferencja

10.00 – spotkanie przy kawie

10.45 - wystawienie Najświętszego Sakramentu, rachunek sumienia, adoracja Najświętszego Sakramentu i możliwość skorzystania z sakramentu pokuty i pojednania.

12.00 – Msza Święta z nauką

13.00 – obiad 

Proszę zabrać ze sobą brewiarze, alby i stuły koloru białego

ZAPISY WERCHRATA - DZIEŃ SKUPIENIA DLA PROBOSZCZÓW - 30 CZERWCA

REKOLEKCJE KAPŁAŃSKIE 2021

I. Rekolekcje kapłańskie Lublin Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej

13-15 września 2021 roku

Ks. dr Robert Strus

Probosz katedry zamojskiej

Rozpoczęcie 13 września 2021 roku o godz. 10.00

Zakończenie 15 września 2021 roku o godz. 18.00.

Liczba miejsc ograniczona: 30 osób.

ZAPISY WSD

II. Rekolekcje kapłańskie Górecko Kościelne

15-17 września 2021 roku

Ks. Prof. Dr Hab. Marian Zając

KUL, Katedra Katechetyki Integralnej

Rozpoczęcie 15 września 2021 roku o godz. 18.00

Zakończenie 17 września 2021 roku o godz. 9.00.

Liczba miejsc ograniczona: 45 osób.

ZAPISY GÓRECKO KOŚCIELNE

III. Rekolekcje kapłańskie Werchrata - I turnus

20-22 września 2021 roku

Ks. Prof. Dr Hab. Marian Zając

KUL, Katedra Katechetyki Integralnej

Rozpoczęcie 20 września 2021 roku o godz. 10.00

Zakończenie 22 września 2021 roku o godz. 14.00.

Liczba miejsc ograniczona: 45 osób.

ZAPISY WERCHRATA - I TURNUS

IV. Rekolekcje kapłańskie Werchrata - II turnus

23-25 września 2021 roku

Ks. dr Robert Strus

Proboszcz katedry zamojskiej

Rozpoczęcie 23 września 2021 roku o godz. 10.00

Zakończenie 25 września 2021 roku o godz. 14.00.

Liczba miejsc ograniczona: 45 osób.

ZAPISY WERCHRATA - II TURNUS