Przypomnienie nakazów i zakazów z wystąpieniem stanu epidemii

| autor:

W związku z aktualną sytuacją epidemiologiczna spowodowaną bardzo dynamicznym wzrostem liczby zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2, wciąż konieczne jest przestrzeganie obowiązku bezwzględnego stosowania się do obostrzeń wprowadzonych rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U z 2021 r. poz. 512 ze zm.).

Stosownie do zapisów ww. rozporządzenia zgromadzenia organizowane w ramach działalności kościołów i innych związków wyznaniowych mogą się odbywać, pod warunkiem zachowania odległości pomiędzy uczestnikami nie mniejszej niż 1,5 m i nie większej liczbie uczestników niż 1 osoba na 20 m2 powierzchni, oraz przy realizacji nakazu zakrywania ust i nosa, z wyłączeniem osób sprawujących kult religijny.

Przed wejściem do budynków i innych obiektów kultu religijnego powinny być zamieszczone informacje o limicie osób oraz podjęte środki zapewniające jego przestrzeganie. Bardzo ważne jest prowadzenie systematycznej dezynfekcji powierzchni dotykowych w kościołach, zwłaszcza klamek, ławek, konfesjonałów, poręczy, itp., oraz zapewnienie możliwości dezynfekowania rąk przez wiernych.

Wobec dynamicznie rozwijającej się sytuacji epidemiologicznej związanej z szerzeniem się koronawirusa SARS-CoV-2, uwzględniając dodatkowo zwiększoną liczbę nabożeństw i dużą rotację uczestników, a także wielki autorytet jakim cieszy się Kościół Katolicki w naszym społeczeństwie, zwracam się z uprzejmą prośbą do Księdza Biskupa, jeżeli jest to możliwe, o spowodowanie nasilenia apeli przez księży do wiernych o przestrzeganie zaleceń, nakazów i zakazów wprowadzonych przez Rząd Polski w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Chodzi tu przede wszystkim o noszenie maseczek, przestrzeganie dystansu społecznego w miejscach publicznych i zachęcanie do szczepień przeciw COVID-19, jako najskuteczniejszego środka do walki z tą epidemią.

Wierzę, że wspólnymi siłami uda nam się zwiększyć świadomość i odpowiedzialność społeczeństwa i wygrać tę trudną walkę.

 

Stanisław Jaślikowski
Państwowy Powiatowy Inspektor sanitarny w Zamościu