Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego

| autor:

Kościół w Polsce ustanowił 25 marca Dniem Świętości Życia w odpowiedzi na apel Jana Pawła II zawarty w encyklice „Evangelium Vitae” z 1995 roku, ogłoszonej 25 marca. Jego celem jest budzenie wrażli­wości na sens i wartość ludzkiego życia od poczęcia aż do naturalnej śmierci.

W tym dniu wiele osób składa przyrzeczenia Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego.

Czym jest Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego?
Duchowa Adopcja jest modlitwą w intencji dziecka zagrożonego zabiciem w łonie matki. Trwa dziewięć miesięcy i polega na codziennym odmawianiu jednej tajemnicy różańca świętego oraz krótkiej modlitwy w intencji dziecka i jego rodziców. Dzieło duchowej adopcji powstało po objawieniach w Fatimie, stając się odpowiedzią na wezwanie Matki Bożej do modlitwy różańcowej, pokuty i zadośćuczynienia za grzechy, w roku 1987 została przeniesiona do Polski. Duchowa Adopcja jest wypęłnieniem ślubów jasnogórskich, złożonych w 1956 r.:

Święta Boża Rodzicielko i Matko Dobrej Rady! Przyrzekamy Ci z oczyma utkwionymi w żłóbek Betlejemski, że odtąd wszyscy staniemy na straży budzącego się życia. Walczyć będziemy w obronie każdego dziecięcia i każdej kołyski równie mężnie, jak ojcowie nasi walczyli o byt i wolność Narodu, płacąc obficie krwią własną. Gotowi jesteśmy raczej śmierć ponieść aniżeli śmierć zadać bezbronnym.Dar życia uważać będziemy za największą łaskę Ojca Wszelkiego Życia i za najcenniejszy skarb Narodu. Królowo Polski – przyrzekamy!

Więcej informacji oraz możliwość złożenia deklaracji przez internet na stronie Duszpasterstwa Rodzin TUTAJ.

Msza św. pod przewodnictwem ks. bpa Mariana Rojka sprawowana będzie o godz. 18.00 w parafii św. Brata Alberta w Zamościu. Msza będzie transmitowana przez Katolickie Radio Zamość oraz na kanale YouTube i w ten sposób wszystkie chętne osoby będą mogły przystąpić do duchowej adopcji.

Więcej informacji można przeczytać na stronach:

www.duchowa-adopcja.pl
Jasnogórskiego Cantrum Zawierzenia
Centralnego Ośrodka Krzewienia Duchowej Adopcji