Posługi lektoratu i akolitatu w WSD

| autor:

Chociaż posługa lektora i akolity nie jest zarezerwowana jedynie dla osób przygotowujących się do sakramentu święceń, a od niedawna dostępna nie tylko dla mężczyzn, ale i dla kobiet, to przyjęcie i wypełnianie tych posług jest stałym i koniecznym elementem formacji seminaryjnej. I tak „lektor jest powołany do właściwej mu funkcji czytania słowa Bożego w zgromadzeniu liturgicznym. Aby zaś bardziej odpowiednio i doskonalej pełnił tę funkcję winien gorliwie rozważać Pismo Święte.” Zaś „akolita jest powołany, aby wspierał diakona i posługiwał kapłanowi. Akolita przeznaczony w szczególny sposób do służby ołtarza, powinien nauczyć się wszystkiego, co należy do kultu Bożego i starać się zrozumieć wewnętrzne i duchowe znaczenie tego, tak aby codziennie ofiarował się Bogu i był dla wszystkich przykładem powagi i szacunku w świątyni.” (Ministeria Quaedam, Paweł VI) W poniedziałek 1 marca wspólnota seminaryjna była świadkiem udzielenia przez bp. Mariusza Leszczyńskiego posług lektoratu i akolitatu. W czasie liturgii czterech alumnów III roku – Marek Nawój, Dariusz Ozimek, Damian Sokół i Bartosz Świrgoń, zostało ustanowionych lektorami, a trzech alumnów IV roku – Piotr Gorzkowski, Michał Kot i Artur Łakomy, akolitami. Ksiądz Biskup w homilii przypomniał, że formacja seminaryjna przygotowuje nas do bycia szafarzami Bożego Miłosierdzia, zwrócił się również do alumnów, aby od teraz, codziennie jeszcze głębiej sięgali do mądrości Pisma Świętego i jeszcze gorliwiej przyjmowali Chrystusa w Eucharystii.

al. Bartosz Świrgoń