Ochrona zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych

| autor:

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Lublinie Delegatura w Zamościu prosi o przestrzeganie § 5 pkt 1 Rozporządzeniu Ministra Kultury z dnia 25 sierpnia 2004 roku w sprawie organizacji i sposobu ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych, którego treść określa, że „Plany ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych” są integralną częścią planów obrony cywilnej i podlegają corocznej aktualizacji w terminie do 31 marca każdego roku, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego.

Znaczy to, że jeśli taki plan ochrony zabytku został wykonany w 2020 roku lub wcześniej, należy przesłać do naszego urzędu informację o ewentualnych zmianach w zapisach planu lub poinformować, że żadnych zmian w minionym okresie nie dokonano.

W przypadku gdy mamy kościół lub plebanię wpisaną do rejestru zabytków i nie wykonano dla nich „Planu ochrony zabytku na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych”, taki plan należy wykonać.

Stosowne informacje i wzory planów można uzyskać w WUOZ Lublin Delegatura Zamość:

tel.: 84 638 59 71

Mail: [email protected]

Osoba do kontaktu: Wiesław Koman