Zmarł ks. kan. dr Jerzy Poręba (l. 69) - pogrzeb 7 stycznia 2021 r.

| autor:

W dniu 1 stycznia 2021 roku w szpitalu w Lublinie zmarł

ks. Jerzy Poręba

Kanonik honorowy Kapituły Lubelskiej
Proboszcz parafii pw. Narodzenia NMP w Dąbrowicy

Urodził się 2 października 1951 r. w Lublinie
Święcenia prezbiteratu przyjął 12 czerwca 1977 r. w Lublinie

Praca duszpasterska:

• Olbięcin, Św. Apostołów Piotra i Pawła – wikariusz (1977-1980)
Lublin, św. Teresy o Dzieciątka Jezus – wikariusz (1980-1983)
Lublin, św. Andrzeja Boboli – wikariusz (1983-1997)
Lublin, Metropolitalne Seminarium Duchowne – ojciec duchowny (1997-2005)
Lublin, św. Teresy o Dzieciątka Jezus – proboszcz (2005-2010)
Dąbrowica, Narodzenia NMP – proboszcz (2010-2020)

Msza św. pogrzebowa zostanie oprawiona 7 stycznia br. (czwartek) o godz. 13.00 w kościele parafii pw. Narodzenia NMP w Dąbrowicy.

Ciało zostanie złożone na cmentarzu przy ul. Lipowej w Lublinie.R.I.P.

https://archidiecezjalubelska….


ks. Jerzy Poręba
Kapłan archidiecezji lubelskiej. Urodził się 2 października 1951 r. w Lublinie w rodzinie Anny i Stanisława Porębów. Uczęszczał do Szkoły Podstawowej nr 30 w Lublinie. Po ukończeniu Technikum Budowlanego w Lublinie, w roku 1971 wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Lublinie. Święcenia kapłańskie przyjął 12 czerwca 1977 roku z rąk Ks. Biskupa Bolesława Pylaka. W latach 1977-1980 pracował jako wikariusz budując równocześnie plebanię w Olbięcinie koło Kraśnika Lubelskiego. W latach 1980-1983 odbył studia doktoranckie w Instytucie Teologii Pastoralnej KUL na specjalizacji „duszpasterstwo rodzin”, pełniąc jednocześnie funkcję wikariusza w parafii św. Teresy od Dz. Jezus w Lublinie. Następnie pełnił funkcję wikariusza nowo tworzonej parafii św. Andrzeja Boboli w Lublinie, gdzie pomagał budować kościół, plebanię i żywą wspólnotę parafii (ministranci, lektorzy, harcerze, „kręgi domowego Kościoła”, katecheza, kółka różańcowe, klub „Edukacja 2000”, grupa adoracji Najświętszego Sakramentu). Ukoronowaniem studiów doktoranckich była obrona pracy doktorskiej w 1993 roku na KUL-u „Wpływ rodziny na powołania kapłańskie w świetle wypowiedzi alumnów lubelskiego Seminarium Duchownego i ich rodziców. Studium pastoralne”. W 1995 roku został mianowany kanonikiem honorowym Kapituły Archikatedralnej w Lublinie. Z kolei w 1997 roku został mianowany przez Ks. Arcybiskupa Józefa Życińskiego Ojcem Duchownym Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Lublinie. W tym też czasie miał wykłady z teologii pastoralnej fundamentalnej w Metropolitalnym Seminarium Duchownym w Lublinie i w Wyższym Seminarium Ks. Marianów w Lublinie. W 2005 roku odszedł na własną prośbę z Seminarium Duchownego i został mianowany na urząd proboszcza parafii św. Teresy od Dz. Jezus w Lublinie. Tam też udało mu się utworzyć jeden krąg domowego Kościoła i grupę lektorów. Był też wicedziekanem dekanatu Lublin – Południe a aktualnie jest członkiem Rady Kapłańskiej. Służbę kapłańską pełnił w tej parafii do 23 czerwca 2010 r.

Ks. Jerzy Poręba wiele razy podejmował zastępstwa wakacyjne w Niemczech i Austrii aby lepiej poznać język niemiecki, duszpasterstwo krajów języka niemieckiego i zbierać materiały do pracy doktorskiej i realizowanej wtedy pracy naukowo – dydaktycznej.

Ks. Jerzy Poręba nominację na urząd Proboszcza parafii Narodzenia NMP w Dąbrowicy otrzymał w dniu 23 czerwca 2010 roku, którą objął 11 lipca 2010 r.

http://paraf.webd.pl/joomla/in…