Słowo bpa Mariana Rojka z racji Orszaku Trzech Króli

| autor:

Słowo Biskupa Zamojsko-Lubaczowskiego Mariana Rojka z racji Orszaku Trzech Króli

   Dzieciątko Boże leżące w żłobie między zwierzętami jest pełne ufności do swej Matki Maryi i do św. Józefa oraz do tych, którzy przybywają do betlejemskiej stajenki. A pośród nich pojawili się Trzej Mędrcy ze Wschodu ze swoim orszakiem. Oto niepojęta otwartość Boga na człowieka. Mogę tę Maleńką Miłość wziąć na ręce i ucałować, taki jaki jestem. Bóg jest pełen ufności do mnie i przez swoją otwartość oraz bliskość z człowiekiem – czego doświadczamy już w wydarzeniu Bożego Narodzenia – budzi moje zaufanie do Niego.

   Ja mogę i chcę Jezusowi Chrystusowi zawierzyć siebie i moje życie. Oto Bóg wciąż mi ufa, że będę dobrze przeżywał życie, o życie każdego człowieka się troszczył, iż potrafię szanować bliźniego, a także siebie i swą godność Dziecka Bożego. Pragnę zachowywać pamięć o Jego miłości, dostrzegać Jego obecność, bo „gdzie miłość i dobro, gdzie piękno i mądrość, tam jest Bóg”. (L. Popielewicz, Misjonarz, Grudzień 2020, s. 2).

   Te słowa niech Wiernych naszej diecezji wprowadzą w głębię tajemnicy Wcielenia i Narodzenia Bożego Syna, który przyszedł dla nas i dla naszego zbawienia. W ostatnich kliku latach zapraszałem ludzi dobrej woli do uczestnictwa i przeżywania swoistych Bożonarodzeniowych jasełek, jakimi niewątpliwie jest wydarzenie Orszaku Trzech Króli.

   Tegoroczny VII w Zamościu i w pozostałych wspólnotach diecezji, został zaskoczony aktualnie panującą sytuacją pandemii oraz musi się podporządkować obowiązującym przepisom państwowym i epidemiologicznym, ograniczającym publiczne zgromadzenia.

   Dlatego obejmując to przedsięwzięcie patronatem honorowym zachęcam do bezpiecznego przeżywania wydarzeń Bożonarodzeniowych i proszę o dostosowanie dotychczasowych form Orszaków Trzech Króli we wszystkich miejscach w naszej diecezji, tam gdzie były i są przewidywane na Uroczystość Objawienia Pańskiego 2021 do zachowania istniejących rozporządzeń.   

   Stowarzyszenie Sympatyków Orszaku Trzech Króli w Zamościu na czele z Panią Prezes Małgorzatą Farion przygotowują skromniejszą formę przeżywania tego wydarzenia w hetmańskim i biskupim Grodzie Zamość i zapraszają wiernych do uczestnictwa.

   Z serca wszystkim błogosławię obejmując modlitwą i proszę o roztropność ze względu na istniejącego koronowairusa COVID-19.

    

       + Marian Rojek
Biskup Zamojsko-Lubaczowski  

 

Zamość, 7 grudnia 2020 r.