Inicjatywa obywatelska „Tak dla rodziny, nie dla gender”

| autor:

Komitet Inicjatywy Ustawodawczej „Tak dla rodziny, nie dla gender” oraz Instytut na rzecz Kultury Prawnej „Ordo Iuris” zwrócili się do Biskupa Zamojsko-Lubaczowskiego Mariana Rojka z prośbą o wsparcie akacji zbierania podpisów popierających tę INICJATYWĘ na terenie parafii naszej diecezji.

Ksiądz Biskup wyraża pozytywny stosunek do samej INICJATYWY, ale decyzję o wyrażeniu zgody na zbieranie podpisów pozostawia poszczególnym księżom proboszczom.

Przy ewentualnym zaangażowaniu się parafii w zbieranie podpisów należy zwrócić szczególną uwagę na kwestię ochrony danych osobowych i odpowiedzialności prawnej z racji administrowania tymi informacjami.