Słowo Biskupa Zamojsko-Lubaczowskiego na dożynki w Krasnobrodzie

| autor:

Umiłowani Diecezjanie i Drodzy Rolnicy

 

Tegoroczne diecezjalne Święto Plonów – dożynki zbiegają się czasowo – 10 września 2023 r. – w naszym szczególnym Maryjnym Sanktuarium w Krasnobrodzie z wyjątkowym wydarzeniem dla całego Kościoła, Kościoła w Polsce i Kościoła lokalnego w naszej Przemyskiej Metropolii. Oto oczekiwana od dawna beatyfikacja Rodziny Ulmów z Markowej, zwyczajnych podkarpackich rolników, którzy jak dojrzałe kłosy zboża przygotowane do żniwa oddali swoje życie z miłości do bliźniego, dzieląc się z Żydowską Rodziną schronieniem pod strzechą własnego domu i kromką codziennego chleba. Takie było świadectwo ich wiary w Jezusa Chrystusa, taka była patriotyczna postawa Polaków, którzy nie ugięli się przed Niemieckim najeźdźcą, okupującym naszą Ojczyznę i karającym śmiercią wszelką pomoc dla Żydowskiego Narodu, nie tylko pojedyncze osoby, ale całe rodziny, także wraz z dziećmi jak to miało miejsce 24 marca 1944 r. w Markowej na Podkarpaciu. Józef i Wiktoria Ulmowie, ich dzieci oraz ukrywani przez nich Żydzi zostali wówczas zamordowani przez Niemców.

Oto w takiej atmosferze napełniającej nas również wdzięcznością za piękne świadectwo wiary ludzi trudzących się całe swe życie pracą na roli przychodzi nam w Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej dziękować za tegoroczny chleb otrzymany z trudu wielu osób. Nasze dziękczynienie i wspólne świętowanie będą związane z Uroczystą Mszą św. o godz. 12.00 w Sanktuarium Matki Bożej w Krasnobrodzie w dniu 10 września 2023 r. Zapraszam do wspólnej modlitwy, gdyż jesteśmy świadomi, jak ważna jest praca rolników i wszystkich osób współcześnie wspomagających tych, co trudzą się na roztoczańskiej roli. Wszystko to związane jest nierozerwalnie z Bożym błogosławieństwem i ludzkim trudem, któremu towarzyszy Boża łaska.

Tradycyjne dożynki to święto, podczas którego dziękujemy Bogu za plony. Na polach naszej diecezji wszędzie już widać, że zboże zostało zebrane. A jest to polska kraina, na której są liczne uprawne pola i nie brakuje również tutaj ludzi, związanych z pracą na roli. Każda parafia na swój sposób świętuje to jakże ważne święto plonów, dlatego również zapraszam do diecezjalnego świętowania dożynek.

 

Z serca błogosławię wszystkim Rolnikom, Kapłanom i Duszpasterzom Rolników, a także każdemu wiernemu naszej Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej

 

Z darem modlitwy

 

† Marian Rojek
Biskup Zamojsko-Lubaczowski 


Zamość 03.09.2023 r.