Szkoła Duszpasterzy Młodzieży

| autor:

Czcigodni Księża


 
Na prośbę Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie przesyłam informacje i zaproszenie do Szkoły Duszpasterzy Młodzieży. Zwracam się z serdeczną prośbą o rozesłanie poniższego zaproszenia do Księży i Sióstr pracujących z młodzieżą w diecezji.
 
Szkoła Duszpasterzy Młodzieży w roku akademickim 2020/2021
Praca z młodzieżą jest jednym z najtrudniejszych wyzwań dla duszpasterstwa. Dlatego też Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie od roku prowadzi Szkołę Duszpasterzy Młodzieży. 
W programie Szkoły oferujemy warsztaty homiletyczne, medialne, zajęcia z kierownictwa duchowego i spowiadania młodzieży, przygotowania do bierzmowania itp. Poruszane są zagadnienia z psychologii młodzieży, skutecznej komunikacji, rozwiązywania konfliktów, a także metod prowadzenia grup.
 
Wśród wykładowców są najwyższej klasy profesjonaliści z dziedziny psychologii, mediów, przepowiadania i duszpasterstwa młodzieży.
 
Ze względów na metodykę prowadzenia warsztatów liczba miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność zapisów.
 
Zapisy i szczegółowe informacje znajdują się na stronie: https://www.pwtw.pl/szkola-duszpasterzy-mlodziezy/
 
Jakie wrażenia wywarła Szkoła na absolwentach pierwszego roku?
Zobacz na filmie: https://www.youtube.com/watch?v=eBWpkwLjFR0
 
 
Pozdrawiam serdecznie
 
Ks. Łukasz Przybylski – Dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Dzieci i Młodzieży Arch. Warszawskiej