Zapowiedzi przed święceniami kapłańskimi

| autor:

Pięciu diakonów diecezji zamojsko-lubaczowskiej ma przyjąć w najbliższym czasie święcenia prezbiteratu.

    Kto wiedziałby o powodach, dla których ktoś z niżej wymienionych kandydatów nie powinien przystępować do święceń, zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia o tym rektora seminarium lub miejscowego proboszcza.

Kandydaci do święceń:

  • dk. Dominik Kapka (Parafia Korytków Duży)
  • dk. Kamil Kossak (Parafia Ulhówek)
  • dk. Piotr Kończyński (Parafia Świętego Krzyża w Zamościu)
  • dk. Radosław Łukasiewicz (Parafia Nieledew)
  • dk. Krzysztof Zgnilec (Parafia Wielącza)

 

  

                                                                                              ks. Jarosław Przytuła 

                                                                                                      rektor WSD