Otwarty przegląd fotografii związanych z prymasem Stefanem Wyszyńskim

| autor:

Rada Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej

Katolickie Stowarzyszenie Civitas Christiana w Zamościu

Wydział Nauki i Wychowania Katolickiego Kurii Diecezjalnej

Patronat medialny Katolickie Radio Zamość                                             

Ogłaszają:

 

Otwarty przegląd fotografii z wydarzeń związanych z pobytem w naszej diecezji Prymasa Stefana Wyszyńskiego w latach 1946-1948.

 

Tytuł: Ślady Prymasa Wyszyńskiego w Diecezji Zamojsko- Lubaczowskiej

 

Serdecznie zapraszamy osoby dorosłe, młodzież, parafie, szkoły i instytucje do wzięcia udziału w otwartym przeglądzie fotografii upamiętniających wydarzenia związane z posługą Biskupa Lubelskiego Stefana Wyszyńskiego w naszej diecezji w latach 1946 - 1948. 

Z uwagi na czas jakich upłynął od tych wydarzeń zachęcamy do sprawdzenia archiwów, kronik oraz przeszukania rodzinnych albumów.

  

Cele i zadania przeglądu:

-  przygotowanie do beatyfikacji Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego

-  przypomnienie i przybliżenie wydarzeń związanych  z pełnieniem  funkcji Biskupa    Lubelskiego przez Stefana Wyszyńskiego

-  budowanie pomnika Prymasa Tysiąclecia

-  budowanie relacji międzypokoleniowych

 

Aby wziąć udział w przeglądzie należy;

  • w terminie od 1.04. do 30.04.2020 r. przesłać skan posiadanego zdjęcia/ zdjęć wraz z załącznikami nr 1 (z podanym opisem: miejsce, parafia, data, jakie wydarzenie) i nr 2 (zgoda na udostępnienie);
  • zdjęcia (skany w wysokiej rozdzielczości) i załączniki należy przesłać drogą elektroniczną na adres: [email protected]

       można przesłać również zdjęcia w oryginale, lub kopie - pocztą tradycyjną na adres

       Katolickie Radio Zamość, ul. Hetmana J. Zamoyskiego 1, 22-400 Zamość

Załącznik - karta zgłoszenia