WIZYTACJA PARAFII, DUPLIKAT KSIĄG METRYKALNYCH, „NE TEMERE”

| autor:

Przypominamy o corocznej wizytacji parafii, duplikatach ksiąg metrykalnych oraz wysyłaniu „ne temere”

COROCZNA WIZYTACJA PARAFII

Dziekan corocznie z wyjątkiem lat, w których przypada wizytacja kanoniczna biskupa, przeprowadza wizytacje wszystkich parafii dekanatu. Parafię dziekańską wizytuje kapłan wyznaczony przez biskupa diecezjalnego. Z wizytacji dziekan sporządza protokół, którego jeden egzemplarz przesyła do kurii diecezjalnej, drugi pozostawia w archiwum dziekańskim, a trzeci pozostaje w aktach wizytowanej parafii.

 

„NE TEMERE– zawiadomienie proboszcza parafii chrztu o zawarciu małżeństwa i dokonanej adnotacji

Obowiązkiem dziekana, podczas wizytacji, jest kontrola, czy proboszcz parafii, na terenie której zostało pobłogosławione małżeństwo, wysłał w ciągu miesiąca zaświadczenie o zawarciu tego małżeństwa „ne temere” do proboszcza miejsca chrztu zaślubionych, domagając się powiadomienia o dokonanej adnotacji oraz czy proboszcz taką uczynił w księdze chrztów we własnej parafii.

„Ne temere” do archiwum diecezjalnego w Zamościu należy dostarczać poukładane wg roczników rosnąco lata, ułatwi to sprawne wpisywanie danych w duplikatach.


DUPLIKATY KSIĄG METRYKALNYCH

„Do obowiązków dziekana należy przesyłać corocznie do kurii diecezjalnej, najpóźniej w lutym, duplikaty ksiąg metrykalnych z każdej parafii za rok ubiegły”. (Zasady sprawowania urzędu dziekana w diecezji zamojsko-lubaczowskiej pkt 21 d).


WIĘCEJ INFORMACJI:
kancelaria.pdf