Kurs duszpasterski dla księży od 2. do 12. roku kapłaństwa

| autor:

22 lutego w salce dziekańskiej odbędzie się sesja formacyjna "Pentekostalizacja i problemy z posługą charyzmatyczną", którą wygłosi o. dr Wit Chlondowski - duszpasterz SNE "Zacheusz" z Cieszyna.

Rozpoczęcie kursu o godz. 9.30, a zakończenie o godz. 11.15 – księża od drugiego do szóstego roku kapłaństwa (2013-2018),

Rozpoczęcie kursu o godz. 11.30, a zakończenie o godz. 13.15 – księża od szóstego do dwunastego roku kapłaństwa (2013-2018). 

Odbędzie się on w sali dziekańskiej przy kurii w Zamościu. Kurs jest organizowany przy współpracy z LSCDN Oddział w Zamościu; dlatego każdy ksiądz po ukończeniu całego kursu otrzyma zaświadczenie, które będzie uznawane w szkole, jako potwierdzenie udziału w doskonaleniu zawodowym.