Diecezjalne spotkanie kapelanów szpitali i domów opieki społecznej

| autor:

W kaplicy Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu odbyło się w sobotę (08.02) spotkanie księży kapelanów szpitali, domów pomocy społecznej i hospicjów, posługujących w diecezji.

Wydarzenie rozpoczęła Msza św. pod przewodnictwem biskupa diecezjalnego Mariana Rojka.

Spotkanie księży kapelanów zostało zorganizowane przez Duszpasterstwo Służby Zdrowia i Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. św. Jana Pawła II w roku 25-lecia istnienia szpitala. Była to okazja do zaprezentowania najważniejszych wydarzeń w historii placówki. Krótką prelekcję na ten temat wygłosił Ryszard Pankiewicz, zastępca dyrektora ds. Strategii Rozwoju, Marketingu i Komunikacji papieskiego szpitala. W dalszej części diecezjalny duszpasterz służby zdrowia, ks. Czesław Koraszyński zapoznał kapelanów z kalendarzem najważniejszych wydarzeń w duszpasterstwie.

Spotkania dla księży kapelanów odbywają się w diecezji zamojsko-lubaczowskiej co roku w innej placówce (szpitalu lub domu opieki) w pobliżu Światowego Dnia Chorego (11 lutego).

Zobacz więcej