PILNE – INFORMACJE DO PODANIA W RAMACH OGŁOSZEŃ DUSZPASTERSKICH

| autor:

PILNE – INFORMACJE DO PODANIA W RAMACH OGŁOSZEŃ DUSZPASTERSKICH W LUTYM I W MARCU

Wyjazd na uroczystość beatyfikacji Sługi Bożego Ks. Stefana Kardynała Wyszyńskiego

7 czerwca 2020 r. o godz. 12.00 w Warszawie na Placu Piłsudskiego odbędzie się Msza Święta beatyfikacyjna.

Każdy kto chciałby otrzymać bilet wstępu (miejscówkę) na to wydarzenie powinien zgłosić się do proboszcza parafii, w której mieszka.

Proboszczowie zbierają zgłoszenia i przekazują listę osób wyjeżdżających na beatyfikację do Księży Dziekanów w nieprzekraczalnym terminie do 10 marca 2020 r.

Księża Dziekani przekazują zebrane listy do Kancelarii Kurii Diecezjalnej w Zamościu w nieprzekraczalnym terminie do 15 marca 2020 r.

W informacji dla Kurii Księża dziekani niech uwzględnią:
- liczbę księży pragnących koncelebrować Mszę Świętą beatyfikacyjną (podać imię i nazwisko)
- liczbę wiernych pragnących wejść na plac celebry
- liczbę osób niepełnosprawnych (specjalny sektor) – w przypadku większej ilości takich osób może być specjalny autokar dla nich i specjalne miejsce parkingowe
- liczbę wyjeżdżających autokarów – będą karty parkingowe
- liczbę samochodów osobowych – jeśli będą osoby, które chcą otrzymać miejscówkę i kartę parkingową, ale pojadą własnym samochodem (liczba miejsc ograniczona)
- liczbę osób wyjeżdżających na beatyfikację koleją (informacja dla przewoźników kolejowych)