Kurs duszpasterski dla księży od 2. do 6. roku kapłaństwa

| autor:

1 lutego w salce dziekańskiej odbędzie się sesja formacyjna dla księży od 2. do 6. roku kapłaństwa (2013-2018), którą poprowadzi ks. dr Marek Winiarski - dyrektor Wydziału Katechetycznego w Rzeszowie.

Temat spotkania: "Jaka katecheza przygotowująca do sakramentu bierzmowania i małżeństwa?"

Rozpoczęcie kursu o godz. 9.30, a zakończenie o godz. 11.15.

Kurs jest organizowany przy współpracy z LSCDN Oddział w Zamościu, dlatego każdy ksiądz po ukończeniu całego kursu otrzyma zaświadczenie, które będzie uznawane w szkole jako potwierdzenie udziału w doskonaleniu zawodowym.