Spotkanie Opłatkowe Towarzystwa Przyjaciół KUL

| autor:

fot. Katarzyna Muszyńska

Członkowie i sympatycy Towarzystwa Przyjaciół Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie zorganizowali w sobotę (11.01) w Zamościu spotkanie opłatkowe.

Rozpoczęło się ono od Eucharystii sprawowanej w kościele pw. Matki Bożej Królowej Polski przez biskupa pomocniczego diecezji Mariusza Leszczyńskiego. W Mszy św. uczestniczyli także ks. Łukasz Murdak, dyrektor Biura Zarządu Głównego TP KUP, , proboszcz parafii Matki Bożej Królowej Polski w Zamościu ks. Miłosław Żur, a także ks. prof. Janusz Lekan, wiceprezes TP KUL

Towarzystwo Przyjaciół Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (TP KUL) to organizacja założona w 1922 r. przez o. Jacka Woronieckiego, dominikanina, ówczesnego rektora uczelni. Towarzystwo  przyczynia się do materialnego wspierania uniwersytetu, ale także szerzy idee wyższych uczelni katolickich oraz kształtuje w społeczeństwie życzliwość dla Kościoła i odpowiedzialność za Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II.

Zobacz więcej