Kurs duszpasterski dla księży od 2. do 6. roku kapłaństwa

| autor:

16 listopada w salce dziekańskiej odbędzie się sesja formacyjna dla księży od 2. do 6. roku kapłaństwa (2013-2018), którą poprowadzi o. Łukasz Kubiak OP z Dominikańskiego Ośrodka Formacji i Rozwoju "Tabgha".

Tematem spotkania będzie zagadnienie "Kapłan i kobieta". 

Rozpoczęcie kursu o godz. 9.30, a zakończenie o godz. 11.15.

Kurs jest organizowany przy współpracy z LSCDN Oddział w Zamościu, dlatego każdy ksiądz po ukończeniu całego kursu otrzyma zaświadczenie, które będzie uznawane w szkole jako potwierdzenie udziału w doskonaleniu zawodowym.