Kurs liturgiczny dla fotografów i kamerzystów

| autor:

Osoby, które chcą otrzymać zezwolenie na wykonywanie zdjęć i filmów w kościołach podczas sprawowanej liturgii, mogą zgłosić swój udział w kursie, który odbędzie się w sobotę, 14 grudnia 2019 r. w Sali Dziekańskiej Domu Diecezjalnego (ul. Zamoyskiego 1, Zamość). 

Zgłoszenia należy przesyłać na adres e-mailowy ceremoniarza diecezjalnego ks. dra Witolda Słotwińskiego: [email protected] do dnia 30 listopada 2019 r. 
Szczegóły kursu zostaną przesłane w wiadomości zwrotnej. 

ks. Witold Słotwiński
Ceremoniarz Diecezjalny