Kurs liturgiczny dla fotografów i kamerzystów

| autor:

Osoby, które chcą otrzymać zezwolenie na wykonywanie zdjęć i filmów w kościołach podczas sprawowanej liturgii, mogą zgłosić swój udział w kursie, który odbędzie się w sobotę, 1 grudnia 2018 r. w Sali Dziekańskiej Domu Diecezjalnego (ul. Zamoyskiego 1, Zamość). 

Zgłoszenia należy przesyłać na adres e-mailowy ceremoniarza diecezjalnego ks. dra Witolda Słotwińskiego: slotwinskiwit@op.pl do dnia 23 listopada 2018 r. 
Szczegóły kursu zostaną przesłane w wiadomości zwrotnej. 


ks. Witold Słotwiński
Ceremoniarz Diecezjalny