ANKIETA DLA KSIĘŻY KATECHETÓW

| autor:

Ankieta dotycząca sytuacji katechetów, ich funkcjonowania w środowisku szkolnym, relacji między katechetami a różnymi grupami składającymi się na szkołę (dyrekcja, nauczyciele, rodzice uczniów, uczniowie), miejsca religii we współczesnej polskiej szkole.

Ankieta jest jednym z produktów projektu  ,,O wolność wyznawania religii we współczesnym świecie. Przeciwdziałanie przyczynom dyskryminacji i pomoc prześladowanym na przykładzie chrześcijan", który jest koordynowany przez zespół przedstawicieli wielu dyscyplin naukowych, na zlecenie Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie.

Rzeczona ankieta jest dostępna pod linkiem: https://ankiety.umk.pl/124568/lang-pl .

Niniejsze badanie będzie dostępne w dniach 28 października - 18 listopada 2019 r.