Październik-nadzwyczajny miesiąc misyjny. Grafik adoracji w parafiach

| autor:

Zbliżamy się do ustanowionego przez papieża Franciszka października 2019 roku Nadzwyczajnym Miesiącem Misyjnym, który będzie przebiegała pod hasłem: „Ochrzczeni i posłani: Kościół Chrystusa z misją w świecie”. Papież zaznaczył m.in. że ten szczególny czas ma się przyczynić do rozbudzenia świadomości misji ad gentes i podjęcia z nową energią misyjnej przemiany życia i duszpasterstwa. Chodzi o to, aby wszystkim wiernym leżało naprawdę na sercu głoszenie Ewangelii i przekształcenie ich wspólnot w rzeczywistości misyjne i ewangelizacyjne; aby rozwinęło się umiłowanie misji, będących „umiłowaniem Jezusa, ale jednocześnie miłością do Jego ludu”. Prosimy, aby w parafiach wyznaczonych do adoracji na październik polecane były także intencje misyjne. Zachęcamy także, aby inne parafie także włączyły się w obchody tego szczególnego czasu.

1 października - Biłgoraj - Parafia pw. Chrystusa Króla
2 października - Biłgoraj - Parafia pw. Trójcy Przenajświętszej i Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny
3 października - Biłgoraj - Parafia pw. Św. Jana Pawła II
4 października - Dąbrowica - Parafia pw. Świętego Maksymiliana Kolbego
5 października - Frampol - Parafia pw. Świętego Jana Nepomucena i Matki Bożej Szkaplerznej
6 października - Goraj - Parafia pw. Świętego Bartłomieja Apostoła
7 października - Gromada - Parafia pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy
8 października - Hedwiżyn - Parafia pw. Świętej Jadwigi Śląskiej
9 października - Zamość - Siostry Najświętszego Imienia Jezus
10 października - Korytków Duży - Parafia pw. Matki Bożej Bolesnej
11 października - Radzięcin - Parafia pw. Świętego Kazimierza Królewicza
12 października - Zamość - Parafia pw. Matki Bożej Królowej Polski
13 października - Cewków - Parafia pw. Podwyższenia Krzyża Świętego
14 października - Cieszanów - Parafia pw. Świętego Wojciecha
15 października - Dachnów - Parafia pw. Podwyższenia Krzyża Świętego
16 października - Zamość - Kościół pw. Kościół św. Katarzyny - rektorat
17 października - Niemstów - Parafia pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny
18 października - Nowe Sioło - Parafia pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny
19 października - Oleszyce Parafia pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny
20 października - Stare Oleszyce - Parafia pw. Najświętszego Serca Jezusa
21 października - Stary Dzików - Parafia pw. Trójcy Przenajświętszej
22 października - Stary Lubliniec - Parafia pw. Przemienienia Pańskiego
23 października - Trzęsiny - Parafia pw. Świętego Jana Chrzciciela
24 października - Zamość - Parafia pw. Miłosierdzia Bożego
25 października - Zamość - Parafia pw. Świętej Bożej Opatrzności
26 października - Zamość - Parafia pw. Świętej Bożej Opatrzności
27 października - Zamość - Parafia pw. Świętego Krzyża
28 października - Zamość - Parafia pw. Świętego Michała Archanioła
29 października - Zamość - Parafia pw. Zmartwychwstania Pańskiego i Św. Tomasza Apostoła - Katedra
30 października - Zamość - Parafia pw. Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny
31 października - Wólka Panieńska - Parafia pw. Matki Bożej Bolesnej


Modlitwa zaproponowana przez Papieża Franciszka na Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny – październik 2019.

Boże Ojcze, Twój Jednorodzony Syn, Jezus Chrystus, po zmartwychwstaniu powierzył swoim uczniom misję: „Idźcie na cały świat i czyńcie uczniami wszystkie narody”. Ty nam przypominasz, że przez chrzest zostaliśmy włączeni w misję Kościoła. Przez dary Twojego Ducha Świętego udziel nam łaski, byśmy byli odważnymi i gorliwymi świadkami Ewangelii, aby misja powierzona Kościołowi, wciąż jeszcze daleka do zrealizowania, mogła znaleźć nowe i skuteczne sposoby niesienia światu życia i światła. Spraw, byśmy tak działali, aby wszystkie narody mogły spotkać się ze zbawczą miłością i miłosierdziem Jezusa Chrystusa, który żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

 

ks. Andrzej Łuszcz 

dyrektor DDM