Zmarł Ks. Kanonik Eugeniusz Tatarczak (1922-2019)

| autor:

Śp. ks. kanonik Eugeniusz Tatarczak (1922-2019)

Ks. Eugeniusz Tatarczak  urodził się 7 lipca 1922 r. w Rudzienku koło Michowa. (Archidiecezja Lubelska). Święcenia kapłańskie otrzymał w Katedrze Lubelskiej z rąk Biskupa Lubelskiego Piotra Kałwy – 21 czerwca 1953 r.

Posługiwał duszpastersko w następujących placówkach:

Krzczonów –  (11.07.1953 – 21.07.1958) – na praktyce duszpasterskiej i jako wikariusz;

Tomaszów Lubelski Zwiastowania NMP –   (21.07.1958 – 05.05.1966) – jako wikariusz;

Podhorce –  (05.05.1966 – 13.02.1968) – jako wikariusz, a od 13.02.1968 do 21.06.2003 – jako proboszcz. 


Od 21.06.2003 był emerytem i mieszkał w Domu Księży Seniorów w Biłgoraju. Dopóki pozwalało mu na to zdrowie, aktywnie włączał się w posługę duszpasterską przy parafii pw. św. Marii Magdaleny w Biłgoraju.


Ks. Eugeniusz Tatarczak był obecnie najstarszym kapłanem Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej. Zmarł w Domu Księży Seniorów.


 
Uroczystości pogrzebowe:
 
Wtorek, 10 września 2019 r., Biłgoraj, Sanktuarium św. Marii Magdaleny
 
14.30 - Modlitwa różańcowa
 
15.00 - Msza święta żałobna z udziałem JE Ks. Biskupa Seniora Jana Śrutwy i JE Ks. Biskupa Pomocniczego Mariusza Leszczyńskiego

 
Środa, 11 września 2019 r., Michów, Parafia pw. Wniebowzięcia NMP (Archidiecezja Lubelska)
 
11.00 - Modlitwa różańcowa
 
12.00 - Msza święta pogrzebowa pod przewodnictwem JE Ks. Biskupa Zamojsko-Lubaczowskiego Mariana Rojka
 

Ciało Zmarłego Kapłana zostanie złożone w rodzinnym grobowcu na cmentarzu w Michowie.


 Pamiętajmy o śp. Księdzu Eugeniuszu w naszych modlitwach, upraszając dla niego obfitości Bożego Miłosierdzia.