Akcja Caritas - wydawanie żywności, prośba do proboszczów o ogłoszenie

| autor:

Prosimy Księży Proboszczów o ogłoszenie:

W dniach od 10 do 15 czerwca od godziny 9.00 do 15.00 (sobota 9.00-13.00) Caritas Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej będzie prowadzić dystrybucję żywności dla potrzebujących  w ramach Programu Operacyjnego Pomocy Żywnościowej 2014-2020.


Aby odebrać żywność POTRZEBNE JEST SKIEROWANIE z Ośrodka Pomocy Społecznej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania (MCPR, MOPS, GOPS), które jest wydawane po spełnieniu określonych wymogów:

a) osoba wcześniej nie mogła korzystać z Podprogramu PO PŻ 2018

b) spełniać kryteria dochodowe:

•          1 402 zł netto w przypadku osoby samotnie gospodarującej

•          1 056 zł netto w przypadku osoby w rodzinie

Dodatkowe informacje pod nr tel. 737 605 760.

Miejsce wydawania żywności:

Zamość ul. Namysłowskiego 2  - magazyn w głębi placu.