Diecezjalna Pielgrzymka LSO do Katedry Zamojskiej - przypomnienie

| autor:

Duszpasterstwo Liturgicznej Służby Ołtarza naszej diecezji wraz z Wydziałem Duszpasterstwa Ogólnego zaprasza serdecznie na Diecezjalną Pielgrzymkę LSO do Zamojskiej Katedry.

Odbędzie się ona we wtorek 18 czerwca. Po Mszy Świętej nastąpi przemarsz wszystkich uczestników na obiekty OSIR gdzie zostanie rozegrana Olimpiada Sportowa 2019. W załączniku znajduje się karta startowa oraz minutowy program rozgrywania wszystkich konkurencji. Kartę należy pobrać i w wersji elektronicznej przesłać na adres [email protected] najpóźniej do 4 czerwca (oryginał karty należy dostarczyć w dniu pielgrzymki).

 

Program:

- 9.30 – Eucharystia z błogosławieństwem nowych ceremoniarzy,

- 10.45 – przemarsz na obiekty OSiR,

- 11:00 – otwarcie Olimpiady,

- 11.15 – Konkurencje sportowo-rekreacyjne – piłka nożna, piłka plażowa, przeciąganie liny, wyciskanie odważnika, bieg sztafetowy, skok w dal z miejsca, rzut lotką, biegi w workach.

- 15.00 – zakończenie – wręczenie medali, pucharów, statuetek.

 

Zapraszamy bardzo serdecznie.

 

Poniżej szczegółowe informacje organizacyjne oraz karta startowa do pobrania.

 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

 

1.  Przyjazd do Zamościa godz. 9.00. Prosimy o kierowanie się na parkingi na OSiR Zamość, ul. Królowej Jadwigi 8 lub obok katedry (od strony Rotundy).

2.  Msza Święta pod przewodnictwem Rektora WSD Ks. Jarosława Przytuły o godz. 9.30 w Katedrze zamojskiej. W trakcie Mszy św. błogosławieństwo nowych ceremoniarzy.

3.  Po zakończeniu Eucharystii przemarsz na OSiR (prosimy opiekunów o pomoc w ustawieniu kolumny).

4.  Godz. 11.00 – Wyprowadzenie uczestników do ceremonii otwarcia.

5.  Po ceremonii otwarcia przejście na trybuny. Zbiórka do poszczególnych konkurencji w tunelu pod trybuną (wg) programu i zapowiedzi spikera.

6.  Zapisy do 4 czerwca według informacji podanych na stronie LSO i stronie diecezjalnej.

a.  Prosimy opiekunów grup, aby przy zapisach grup uwzględnić równolegle rozgrywane konkurencje, np. rozgrywki w piłce nożnej mogą kolidować z biegiem sztafetowym.

b.  Wpłaty w wysokości 5 zł. od uczestnika oraz wydawanie bonów na obiad i wodę odbędzie się w biurze zawodów (korona stadionu).

c.  Każdy uczestnik powinien być ubezpieczony przez organizatora wyjazdu parafialnego lub szkolnego – ubezpieczenie OC i NNW.

7.  W czasie Olimpiady Sportowej wymagany jest strój sportowy.

8.  W sprawach spornych i nieuregulowanych decyzję podejmuje Organizator w porozumieniu z Sędzią Głównym.

9.  Nagrody:

a.  W konkurencjach drużynowych (Zob. Karta startowa poz. 1-12) za zajęcie trzech pierwszych miejsc drużyny otrzymują medale.

b.  W konkurencjach indywidualnych (Zob. Karta startowa poz. 13-16) za zajęcie trzech pierwszych miejsc w poszczególnych konkurencjach zwycięzcy otrzymują medale.

c.  Wszystkie reprezentacje uczestniczących rejonów otrzymają pamiątkowe statuetki.

d.  Dekoracje odbędą się bezpośrednio po zakończeniu konkurencji.

 

 

Do pobrania: 

KARTA STARTOWA 2019