Nowi akolici i lektorzy

| autor:

W poniedziałek 18 marca w Wyższym Seminarium Duchownym Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej bp Mariusz Leszczyński ustanowił nowych akolitów i lektorów.

Trzech alumnów trzeciego roku przyjęło posługę lektoratu, a sześciu seminarzystów roku czwartego zostało ustanowionych akolitami. Lektorat i akolitat to przewidziane prawem kościelnym posługi, jakie alumni winni przez określony czas wykonywać , zanim przystąpią do święceń diakonatu i prezbiteratu. Zadaniem lektora jest wykonywanie czytań mszalnych oraz psalmów między czytaniami, podawanie intencji modlitwy powszechnej oraz komentarzy. Akolici wspomagają diakonów i posługują kapłanom podczas liturgii, a w razie potrzeby – jako nadzwyczajni szafarze – rozdzielają komunię świętą.

Ustanawiając nowych lektorów, ks. biskup symbolicznie przekazał im księgę Pisma Świętego. Nowi akolici przyjęli z rąk biskupa używaną do sprawowania Eucharystii patenę z chlebem. Zwracając się do seminarzystów, biskup Mariusz podkreślił znaczenie chrześcijańskiego miłosierdzia i braterskiej miłości. Zaznaczył, że pomimo trudności i pojawiających się przeszkód, Kościół realizuje swoją misję z odwagą i nadzieją.