Zmarł ks. prał. Adam Krukowski - pochodzący z parafii Mokrelipie

| autor:

Informujemy o śmierci śp. ks. prał. Adama Krukowskiego, proboszcza Parafii Św. Jerzego Męczennika w Zielonce-Bankowej, byłego proboszcza Parafii katedralnej Św. Michała Archanioła i Św. Floriana Męczennika, wieloletniego spowiednika WSD.

 

Kuria Biskupia Warszawsko-Praska zawiadamia:

W środę, 13 marca 2019 roku, ok. godz. 8.30, na plebanii Parafii Św. Jerzego Męczennika, w wieku 72 lat, w 48. roku kapłaństwa

zmarł

ś. † p. ks. prał. Adam Krukowski Proboszcz Parafii Św. Jerzego Męczennika w Zielonce-Bankowej, b. proboszcz Parafii katedralnej Św. Michała Archanioła i Św. Floriana Męczennika, wieloletni spowiednik WSD DW-P

Ksiądz Adam urodził się 12 maja 1946 roku w Zakłodziu.

Pochodził z Parafii Znalezienia Krzyża Świętego w Mokrymlipiu  (Diec. Zamojsko-Lubaczowska).

Święcenia kapłańskie przyjął rąk Kardynała Stefana Wyszyńskiego  6 czerwca 1971 roku.

Jako wikariusz pracował w Parafiach: Św. Mikołaja w Tarczynie (1971-1973; AW) i Św. Anny w Piasecznie (1973-1977; AW) a następnie w warszawskich parafiach Chrystusa Króla na Targówku (1977-1983) oraz Św. Marii Magdaleny na Wawrzyszewie (1983-1988; AW).

17 grudnia 1988 roku został mianowany proboszczem Parafii Św. Wawrzyńca w Gliniance. Po upływie bez mała pięciu lat, 22 czerwca 1993 roku objął urząd proboszcza Parafii MB Anielskiej w Warszawie-Radości a po następnych trzech latach, 22 czerwca 1996 roku, bp Kazimierz Romaniuk mianował go proboszczem parafii katedralnej Św. Michała Archanioła i Św. Floriana Męczennika na warszawskiej Pradze. Tę funkcję Ksiądz Adam pełnił do 28 sierpnia 2009 roku, kiedy to objął urząd proboszcza Parafii Św. Jerzego Męczennika w Zielonce-Bankowej.

Przez dwie kadencje był członkiem Rady Kapłańskiej: z nominacji bp. Romaniuka (1992-1997) i z wyboru (1997-2002). W latach 1996-2009 nieprzerwanie pełnił funkcję wicedziekana Dekanatu Praskiego. Od października 2000 roku był spowiednikiem Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Warszawsko-Praskiej.

Biskup Kazimierz Romaniuk odznaczył go przywilejem rokiety i mantoletu (24 grudnia 1996) a następnie jako kanonika honorowego powołał do Kapituły Katedralnej (24 grudnia 2002). Abp Sławoj Leszek Głódź podniósł go do godności kanonika gremialnego tejże Kapituły (2 października 2005).

Kapłan skromny, serdeczny, życzliwy, o wielkim sercu, otwarty na każdego człowieka, gorliwy duszpasterz – przez wszystkich kochany i ceniony.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w Parafii Św. Jerzego Męczennika (ul. Paderewskiego 56/60, Zielonka):

- w piątek, 15 marca o godz. 19.00 Msza Święta dla Dekanatu i Parafian

- w sobotę, 16 marca o godz. 11.00 Msza Święta pogrzebowa pod przewodnictwem bp. Romualda Kamińskiego

po Mszy Świętej złożenie ciała Zmarłego na miejscowym cmentarzu

Dobry Jezu, okaż Księdzu Adamowi swoje miłosierdzie!

 

 

 

Wersja internetowa ze zdjęciem: https://diecezja.waw.pl/6334