Zachęta Biskupa Diecezjalnego do pomocy ośrodkom dla niepełnosprawnych

| autor:

Już wkrótce, 25 marca, w Uroczystość Zwiastowania Pańskiego po raz 21. Kościół katolicki w Polsce będzie obchodził Dzień Świętości Życia. Jego podstawowym celem jest budzenie w sumieniach, w rodzinach, w Kościele i w społeczeństwie świeckim wrażliwości na sens i wartość ludzkiego życia w każdym momencie i każdej kondycji. Natomiast dzień wcześniej, 24 marca, będzie obchodzony w Polsce Narodowy Dzień Życia. Celem święta jest propagowanie odpowiedzialności za założenie rodziny i zachęcanie do życia w rodzinach wielodzietnych.

W tych dniach w całej naszej Ojczyźnie są podejmowane różne inicjatywy, których celem jest budzenie wrażliwości na sens i wartość ludzkiego życia, troska o życie poczęte oraz niesienie pomocy najsłabszym. Wiele osób składa przyrzeczenie Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego.

Jedną z tych inicjatyw jest również organizowanie w niedzielę, 24 marca, na terenie naszej Diecezji zbiórek pieniężnych na budowę ośrodków dla osób z niepełnosprawnościami. Udział w tym dziele może stać się konkretnym wyrazem troski o życie, a także sposobem na jałmużnę wielkopostną. Dlatego z serca błogosławię wszystkim zatroskanym o życie ludzkie w każdym momencie i każdej kondycji, a szczególnie wolontariuszom i ofiarodawcom, którzy swoją pracą i ofiarami pieniężnymi niosą pomoc najsłabszym i najbardziej potrzebującym.

 

Z darem modlitwy i pasterskim błogosławieństwem  

  

 

         † Marian Rojek
Biskup Zamojsko-Lubaczowski 


Zamość, 22 lutego 2019 r.


Słowo zachęty