Zaproszenie dla księży do zwiedzania Zamościa

| autor:

Z okazji Międzynarodowego Dnia Przewodników Turystycznych

uroczyście ustanowionego w 1989 r. podczas III Konwencji Światowej Federacji Stowarzyszeń Przewodników Turystycznych (World Federation of Tourist Guide Associations – WFTGA), Koło Przewodników Terenowych PTTK O/Zamość im. Róży i Jana Zamoyskich zaprasza na nieodpłatne zwiedzanie Zamościa.

 

Ten dzień ma pokazać pracę przewodnika lokalnym społecznościom i lokalnym władzom, a także uświadomić gospodarzom terenu, jaką rolę odgrywają przewodnicy w obsłudze turystów, a w szczególności w kreowaniu wizerunku miasta czy regionu. Zaproszenie kierujemy do księży Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej, którzy w codziennej pracy  odwołują się do dziedzictwa regionu, tradycji chrześcijańskich i wartości naszych przodków. Wspólne zwiedzanie i rozmowy pomogą lepiej zrozumieć i poznać specyfikę regionu w tym przypadku Zamościa a także pomogą nam, przewodnikom poznać potrzeby środowiska kościelnego w zakresie przekazywania informacji.

 

Zapraszamy do Zamościa, proponujemy terminy:                                                                                                        

2 marca (sobota), godz. 10.30–12.30
27 kwietnia (sobota), godz. 10.30–12.30


Spotkanie na parkingu, ul. Partyzantów przy Bramie Lwowskiej.