Kolędnicy Misyjni 2018/19 dzieciom w Rwandzie i Burundi

| autor:

Serdecznie zapraszam do włączenia się w inicjatywę Papieskich Dzieł Misyjnych Dzieci i popularyzację tej formy ewangelizacji. 

Szczegóły pod adresem 

http://misje.zamojskolubaczowska.pl/2018/12/07/zapraszamy-do-wlaczenia-sie/

 

Z adwentowym pozdrowieniem 

ks. Andrzej Łuszcz