Tarnogród: uroczystości związane z wprowadzeniem stanu wojennego

| autor:

W Tarnogrodzie. odbyły się (16.12) uroczystości związane z tragiczną historią wprowadzenia stanu wojennego. Przede wszystkim wspominano podczas nich cieślę górniczego pochodzącego z Tarnogrodu Józefa Krzysztofa Gizę, który w czasie pacyfikacji kopalni ‘Wujek’ został zamordowany przez oddziały Milicji Obywatelskiej i ZOMO.