Inauguracja roku akademickiego w Wyższym Seminarium Duchownym

| autor:

15 października 2018 w Wyższym Seminarium Duchownym Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej w Lublinie odbyła się inauguracja roku akademickiego.

Uroczystości rozpoczęła Msza św. pod przewodnictwem Pasterza Diecezji - Biskupa Mariana Rojka. W kazaniu nawiązał do ewangelicznej przypowieści o ziarnie, zauważając że kapłańskie powołanie dojrzewa w seminarium jak ziarno i ma wyrosnąć na wspaniałe drzewo, które ma w przyszłości dać schronienie dla innych. 

Na podstawie nauczania Arcybiskupa Michalika wskazał na kilka etapów formacyjnej pracy nad sobą: zwalczanie grzechów cieżkich, następnie lekkich i swoich wad, pragnienie wypełniania woli Boga całym sobą, aż po krzyż. 

Zwrócił również uwagę na trzy problemy, które utrudniają formację: nieuporządkowaną emocjonalność w kontekście formacji ludzkiej, egoizm i udawanie przed przełożonymi bądź braćmi kogoś innego. 

Dalszy ciąg uroczystości wiązał się z immatrykulacją studentów I roku. Dokonali tego: ks. dr hab. Sławomir Nowosad, prof. KUL - dziekan Wydziału Teologii, ks. Biskup Marian Rojek i ks. dr Jarosław Przytuła - Rektor WSD. 

W okolicznościowej przemowie Ks. Dziekan objaśnił proces powstawania teologii jako nauki i zachęcił alumnów to studiowania jej w całym kontekście życia duchowego: zarówno w uczelnianych ławkach, jak też w modlitwie, pokucie, sakramentach i adoracji Boga, którego próbuje się intelektualnie poznać podczas wykładów. 

Aktualnie w naszym seminarium na pierwszym roku jest 6 alumnów, a uroczystości immatrykulacji wpisują się w obchody 100-lecia istnienia Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II i 100-lecia istnienia Wydziału Teologii.