Rejonowe spotkania formacyjne dla księży

| autor:

Od 10 do 14 września w pięciu rejonach diecezji odbywają się formacyjne spotkania dla księży.

Regularne spotkania wynikają z Synodu Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej i wytycznych Biskupa Diecezjalnego.
Więcej na http://www.radiozamosc.pl/spotkania-formacyjne-ksiezy