Ks. kan. Franciszek Piróg (l. 80), pochodzący z parafii Dub

| autor:

Zmarł w Kuźniczce na terenie parafii Wieleń, diecezja koszalińsko-kołobrzeska. Jego pogrzeb odbędzie się w poniedziałek, 2 lipca w Wieleniu. O godz. 11.30 w kościele pw. św. Rocha zostanie odprawiona Msza św. pogrzebowa pod przewodnictwem bpa Krzysztofa Włodarczyka. Po niej dalsza część uroczystości pogrzebowych na miejscowym cmentarzu.

Ksiądz kanonik Franciszek Piróg, syn Tomasza i Rozalii zd. Sowa, urodził się 24.01.1938 w Śniatyczach, parafia Dub. Po wojnie zamieszkał we wsi Maszewo, parafia Deszczno na terenie diecezji gorzowskiej. Po zdaniu matury w roku 1955 został przyjęty do Wyższego Seminarium Duchownego w Paradyżu. Święcenia diakonatu otrzymał 26.02.1961.

Po otrzymaniu święceń prezbiteratu - 14.05.1961 - pełnił posługę duszpasterską jako wikariusz:

  • w parafii pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Trzcińsku-Zdroju (1961-1963),
  • w parafii pw. św. Katarzyny w  Marcinkowicach (1963-1965),
  • w parafii pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Policach (1965-1966),
  • w parafii pw. Matki Bożej Bolesnej w Gądkach Wielkich (1966-1969),
  • w parafii pw. Matki Bożej od  Wykupu Niewolników w Okonku (1969-1970),
  • w parafii pw. św. Stefana w  Barwicach (1970-1981).

W 1981 objął urząd administratora nowej parafii pw. św. Judy Tadeusza w Starym Chwalimiu. 10.12.1987 r. został mianowany proboszczem parafii pw. św. Barbary w Radawnicy (obecnie w diecezji bydgoskiej), którym był aż do przejścia na emeryturę w roku 2003.

Był dekanalnym ojcem duchownym i wicedziekanem dekanatu Złotów. Został odznaczony „Rocchetti et Mantoletti” (R.M.) z tytułem kanonika, a później mianowany kanonikiem honorowym Koszalińskiej Kapituły Katedralnej.