Zakończenie Kursu Formacji Biblijnej w Biłgoraju

| autor:

W Biłgoraju w Sanktuarium św. Marii Magdaleny zakończył się ​dzisiaj (16.06) pierwszy rok Kursu Formacji Biblijnej.

Kurs Formacji Biblijnej to inicjatywa ciesząca się coraz większym zainteresowaniem w całej Polsce. W większości diecezji organizowany jest on przez Dzieło Biblijne im. św. Jana Pawła II. Nie inaczej jest w naszym Zamojsko – Lubaczowskim Kościele.

W dniu 16.06. b.r. w Sanktuarium pw. Św. Marii Magdaleny w Biłgoraju zakończył się pierwszy rok Kursu. Począwszy od września ubiegłego roku, uczestnicy mieli okazję wziąć udział w ośmiu wykładach organizowanych w biłgorajskiej świątyni, które prowadzili wykładowcy Instytutu Nauk Biblijnych z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II: ks. dr hab. Dariusz Dziadosz  (Słowo Boże źródłem życia Bożego w człowieku) i ks. dr Krzysztof Napora SCJ (Po nas choćby potop… Egzegeza i teologiczne przesłanie opowiadania o potopie [Rdz 6 – 9]) oraz odpowiedzialni za Dzieło Biblijne w naszej diecezji: ks. mgr lic. Krystian Malec – Diecezjalny Moderator (Wstęp ogólny do Pisma Świętego); ks. dr Sławomir Korona – Wicemoderator (Wstęp do NT) oraz dr Bartłomiej Sokal – wykładowca (Wstęp do ST).  

 

Tegoroczne wykłady stanowią początkiem trzyletniej formacji, która ma na celu coraz głębsze poznawanie Pisma Świętego. W drugim roku zajęć, który również będzie składał się z ośmiu spotkań, zaprezentowane zostaną następujące tematy: geografia biblijna, prorocy ST oraz Ewangelie. Podobnie jak w latach ubiegłych swoją obecnością zaszczycą nas wykładowcy z KUL i jednocześnie moderatorzy Dzieła Biblijnego w Archidiecezji Lubelskiej: ks. prof. dr hab. Mirosław Wróbel specjalizujący się w Ewangelii św. Jana i literaturze międzytestamentalnej oraz ks. dr Marcin Zieliński, zajmujący się na co dzień literaturą mądrościową ST.

 

Bardzo dziękujemy wszystkim, dzięki którym Kurs może się odbywać. W sposób szczególny nasze podziękowania kierujemy w stronę ks. Witolda Batyckiego, kustosza Sanktuarium św. Marii Magdaleny. Jednocześnie prosimy o modlitwę w intencji uczestników i prowadzących.

 

Nowe osoby mogą dołączyć do Kursu od drugiego roku, po wcześniejszym kontakcie z organizatorem pod numerem telefonu 723 081 000 bądź drogą mailową xkrystianmalec@wp.pl

 

Ks. Krystian Malec

Diecezjalny Moderator

Dzieła Biblijnego im. Jana Pawła II