Czterech nowych kapłanów

| autor:

W sobotę 2 czerwca Biskup Zamojsko-Lubaczowski Marian Rojek udzielił święceń kapłańskich czterem diakonom, absolwentom Wyższego Seminarium Duchownego

Święcenia były poprzedzone pięciodniowymi rekolekcjami, jakie kandydaci przeżywali  w Łabuniach pod przewodnictwem ojca duchownego ks. kan. Dominika Samulaka.

Sobotnia uroczystość zgromadziła w katedrze kapłanów oraz rodziny i przyjaciół neoprezbiterów, delegacje z parafii oraz zaproszonych gości. Asystę liturgiczną tradycyjnie przygotowali alumni seminarium duchownego.

Bp Marian Rojek w okolicznościowej homilii zwrócił uwagę na niektóre problemy młodego człowieka w relacji do Boga, jakie skutkują brakiem pozytywnej odpowiedzi na powołanie do kapłaństwa czy życia zakonnego. Nawiązał do oczekiwań i wymagań, jaki wierni stawiają kapłanom oraz podkreślił znaczenie odważnej i bezinteresownej służby prezbitera na rzecz wiernych, która przejawia się w byciu blisko ich spraw codziennych.

Po uroczystym odśpiewaniu Litanii do Wszystkich Świętych nastąpił najważniejszy moment święceń – nałożenie rąk biskupa oraz modlitwa święceń. Z pomocą księży proboszczów, nowo wyświęceni kapłani ubrali właściwy ich posłudze strój – przewieszoną przez szyję stułę oraz ornat.

Zgodnie z przepisami liturgicznymi, Ksiądz Biskup namaścił dłonie neoprezbiterów olejem krzyżma, a następnie wręczył im dary ołtarza, chleb i wino, nakazując każdemu z nich: Przyjmij dary ludu świętego, które mają być ofiarowane Bogu. Rozważaj, co będziesz czynić, naśladuj to, czego będziesz dokonywać, i prowadź życie zgodne z tajemnicą Pańskiego krzyża.

Zgodnie z zapowiedzią ks. Michała Maciołka, kanclerza kurii diecezjalnej, nowo wyświęceniu kapłani – ks. Marcin Dańków, ks. Mateusz Kopa, ks. Marcin Kornaga i ks. Marcin Serafin – zostaną skierowani do swych pierwszych parafii 23 czerwca podczas dnia kapłańskiego w Krasnobrodzie.