Koncert patriotyczny w Zamościu

| autor:

W imieniu Prezydium Zarządu ŚZŻAK Okręg Zamość zwracamy się z uprzejmą prośbą  o  przekazanie w najbliższą oraz kolejną niedzielę (tj. 20 i 27 maja) w ramach ogłoszeń duszpasterskich w parafiach na terenie Miasta Zamość i okolic zaproszenia na organizowany przez Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość oraz Wojsko Polskie Garnizon Miasta Zamość koncert patriotycznego zespołu Maleo Reggae Rockers z udziałem czołowych wokalistek polskiej sceny muzycznej – Haliny Młynkowej, Mariki, Kasi Malejonek, Mony, Fali, Dore i Ani Szafraniec, który odbędzie się w ostatnią niedzielę maja (27.05.2018 r.), o godz. 20.00, na terenie kompleksu koszar Jednostki Wojskowej w Zamościu. Wejście na koncert od Alei Wojska Polskiego – za wjazdem na teren jednostki wojskowej. Wstęp bezpłatny.

W/w koncert rozpocznie Festiwal Pieśni Partyzanckich, który obejmie m.in. organizację dwuetapowego konkursu muzycznego, podczas którego planowane jest zorganizowanie nieodpłatnych, dostępnych dla wszystkich chętnych koncertów oraz wydanie śpiewnika Pieśni partyzanckich Zamojszczyzny.

Eliminacje rejonowe do konkursu muzycznego przeprowadzone zostaną w okresie od czerwca do września br.– zgodnie z przyjętym regulaminem, odrębnie dla każdego z pięciu powiatów: biłgorajskiego, hrubieszowskiego, tomaszowskiego, zamojskiego i powiatu grodzkiego Miasta Zamość (w miastach będących siedzibą w/w powiatów). Będą one miały charakter otwarty a adresowane są do artystycznych zespołów młodzieży starszej i osób dorosłych o charakterze instrumentalno- wokalnym, wokalnym i solistów.

Szczegółowe informacje dotyczące Festiwalu będzie można znaleźć na stronie internetowej www.akzamosc.pl lub uzyskać w sekretariacie ŚZŻAK Okręg Zamość (tel. 84 677 65 56, w godzinach od 9.00 do 13.00) lub u Prezesa ŚZŻAK Okręg Zamość, posła na Sejm RP S. Zawiślaka, tel. 501589888.

Patronat medialny nad koncertem objęło Katolickie Radio Zamość. 

Sekretariat Światowego
Związku Żołnierzy
Armii Krajowej Okręg Zamość