Słowo Biskupa Mariana Rojka do uczestników Marszu dla Życia i Rodziny

| autor:

Zamość, 16 maja 2018 r.

 

Słowo Biskupa Mariana Rojka
do uczestników „Marszu dla Życia i Rodziny”

 

Marsz dla Życia i Rodziny, mający swoją tradycję także i w naszej Zamojsko-Lubaczowskiej Diecezji, który odbędzie się w Zamościu, 10 czerwca 2018 r., pod hasłem „Polska rodziną silna”, to świadectwo naszego osobistego przekonania i codziennych postaw, w jakich cenimy sobie wartości rodzinne, a także okazujemy szacunek dla ludzkiego życia. Owo wydarzenie w szczególny sposób akcentuje to, co dla nas jest najważniejsze i nie podlega żadnej dyskusji, a mianowicie dar i łaska ludzkiego Życia, otrzymanego od Boga i Rodziców oraz skarb Rodziny mocnej Bogiem.

Na to wspólne świętowanie z rodzinami oraz na publiczne dawanie świadectwa radości z tego, iż jesteśmy, żyjemy, cieszymy się własną rodziną, zapraszam nie tylko wszystkich wiernych naszego Hetmańskiego Grodu, ale także osoby i wspólnoty z terenu lokalnego Kościoła Zamojsko-Lubaczowskiego.

Wartości małżeństwa, rodziny – rodziców z dziećmi oraz pokoleniem babć i dziadków, zdecydowana postawa za życiem od poczęcia do naturalnej śmierci, leżą nam na sercu i są wyrazem miłości, jaką otrzymujemy od Boga – Stwórcy wszelkiego życia i każdego z nas. Uczestnictwo w tym wydarzeniu będzie nie tylko świadectwem wiary, uszanowania godności życia, ale także wyrazem zatroskania patriotycznego – starania o naszą niepodległą i mocną Bogiem Ojczyznę, dumną ze swoich córek i synów.

Darem modlitwy i błogosławieństwa obejmuję zarówno Organizatorów, jak i Uczestników tegorocznego Marszu dla Życia i Rodziny. Jeszcze raz serdecznie zapraszam na to wydarzenie.

        †  Marian Rojek
Biskup Zamojsko-Lubaczowski  

Marsz_dla_rodziny.pdf