Mamy pięciu nowych diakonów

| autor:

Ksiądz Biskup Mariusz Leszczyński przewodniczył uroczystej Eucharystii sprawowanej w zamojskiej katedrze, z udziałem wspólnoty seminaryjnej, kapłanów oraz rodzin seminarzystów

Podczas  homilii Biskup Pomocniczy podkreślił wartość krzyża oraz postawy służebnej w realizacji powołania. Jak zaznaczył, współczesna kultura nie sprzyja podejmowaniu odważnych i ostatecznych decyzji, a pójście za głosem powołania spotyka się często z niezrozumieniem, dlatego święcenia nowych diakonów są wydarzeniem niezwykle radosnym i ważnym dla Kościoła lokalnego.

Kandydaci uroczyście zobowiązali się do pełnienia posługi w duchu pokornej miłości, do głoszenia słowem i czynem Ewangelii,  a także do życia w celibacie i codziennej modlitwy Liturgią Godzin. Złożyli również przyrzeczenie posłuszeństwa biskupowi diecezjalnemu i jego następcom.

Po przyjęciu święceń i ubraniu stuły (przewieszonej przez lewe ramię ) oraz dalmatyki  - liturgicznego stroju diakona – Ksiądz Biskup przekazał każdemu z diakonów księgę Ewangelii, nakazując: wierz w to, co będziesz czytać, nauczaj tego, w co uwierzysz, i pełnij to, czego będziesz nauczać.