Konferencja dla kleryków o misjach

| autor:

Dzięki przychylności księdza Rektora Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Zamojsko - Lubaczowskiej ksiądz Andrzej Łuszcz wygłosił dla społeczności seminaryjnej konferencję na temat "Klerycy Misjom". Serdeczne podziękowania za zaproszenie oraz pełną skupienia i otwartości atmosferę.