Życzenia Wielkanocne

                                                                                    Zamość – Zmartwychwstanie Pańskie 2018 r.

 

                                                        Życzenia Wielkanocne

„Alleluja biją dzwony,
głosząc w świata wszystkie strony,
że zmartwychwstał Pan!
Biją długo i radośnie,
że aż w piersiach serce rośnie,
triumf prawdzie dan”.


Umiłowani Diecezjanie,

Drodzy Siostry i Bracia w Chrystusie Zmartwychwstałym,

Goście i Rodacy nawiedzający z racji Wielkanocy parafie swego pochodzenia!

 

     Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego jest dla każdego człowieka wierzącego okazją do zadumy nad własnym życiem, jego przemijaniem i spełnieniem w Chrystusie. Dlatego chrześcijanie całą swoją nadzieję – tu w ziemskim pielgrzymowaniu oraz na wieczną radość nieba – wiążą z Jezusem Chrystusem, który jest naszym Panem.

     Z okazji Świąt Wielkanocnych, kiedy słyszymy radosne świadectwo: „Chrystus Zmartwychwstał, prawdziwie zmartwychwstał. Alleluja!”, wszystkim, do których docierają te słowa wraz z głosem rezurekcyjnych dzwonów, przekazujemy serdeczne życzenia pomyślności, by Zmartwychwstały Chrystus napełniał Was pokojem. Niech daje Wam siłę do pokonywania trudności, obdarzając wszelkimi potrzebnymi łaskami i błogosławieństwem. Niech spotkanie z Nim w Poranek Wielkanocny umacnia waszą wiarę w Jego żywą obecność w Słowie Bożym i Sakramentach świętych. Niech zawsze prowadzi Was do spotkania z Nim w Eucharystii i w drugim człowieku.

     Wraz z Biskupem Pomocniczym Mariuszem Leszczyńskim oraz Biskupem Seniorem Janem Śrutwą modlę się, by mocą Chrystusowego Zwycięstwa każdy z Was odnosił zwycięstwo nad tym, co jest słabe w jego życiu i podążał naprzód z nadzieją w blasku Zmartwychwstania.    

 

† Marian Rojek
Biskup Zamojsko-Lubaczowski


† Mariusz Leszczyński
Biskup Pomocniczy

 

† Jan Śrutwa
Biskup Senior


Zyczenia_Wielkanoc_2018.pdf