Materiały do odebrania - pilne!

Księży Dziekanów zapraszam do Kurii Diecezjalnej w Zamościu po odbiór materiałów związanych z Dniem Pomocy Kościołowi w Potrzebie - Niedziela, 14 listopada 2021 r.


Ks. Michał Maciołek
Kanclerz Kurii Diecezjalnej w Zamościu