Szkolna Armia Różańcowa

opiekun: Ks. Julian Brzezicki

adres: Trzęsiny 30; 22-463 Radecznica

tel.: 604177833

e-mail: [email protected]

www: www.szar.edl.pl

Wspólnota propagująca odmawianie różańca wśród dzieci.

HISTORIA

Był 1999 r. Do Polski w czerwcu przybywał Ojciec święty Jan Paweł II. W parafii Najświętszego Serca Jezusowego w Tomaszowie Lubelskim dzieci z klas drugich Szkoły Podstawowej nr 3 były już po I-szej Komunii Świętej. To im, ich katechetka - siostra Helena Pasieczna zaproponowała odmówienie przez tydzień jednego dziesiątka różańca w intencji papieża Jana Pawła II . Dzieci bardzo chętnie wypełniły to zadanie.

Myśl o kontynuowaniu takiej formy modlitwy podjął w dalszym etapie, mgr Bogusław Zapalski - wieloletni nauczyciel Państwowej Szkoły Muzycznej i organista, współpracujący z s. Heleną na obszarze parafii. Zrodziła się w nim wtedy, następująca myśl: „Przecież każdy z katechetów może taką formę modlitwy różańcowej zaproponować swoim uczniom , na bazie pracy katechetycznej.” Punktem wyjścia dla niego stał się temat „Współczesna zagrożenia dzieci i młodzieży”, którym od lat się zajmował. Na początek poszły więc prelekcje, które zależności od wieku uczniów, odkrywały różne obszary zła: przemoc w filmach i grach komputerowych, palenia papierosów, picie alkoholu, słuchanie muzyki havy metalowej, sekty, filozofia New Age.  W drugiej części spotkania padały pytania, „Co robić, żeby żyć bezpiecznie, jak iść właściwą drogą?”. Odpowiedź była jedna. Trzeba szukać pomocy u Matki Bożej. Zrobić to, o co Ona zawsze prosiła i prosi – „ODMAWIAJCIE RÓŻANIEC”. Jak to zrealizować? Zbierać w klasach chętnych do odmawiania jednego dziesiątka różańca dziennie i pod kierunkiem katechetów, umacniać tą nowo stworzoną klasową więź różańcową. 

Dodatkową motywacją do działania był również św.o. Pio, jego prośby do dzieci o modlitwę różańcową i grupy różańcowe  z dzieci, które zakładał. 

Powyższy sposób torowania drogi do różańca okazał się trafny, a liczba chętnych uczniów zaskakiwała katechetów. Zaczęły więc powstawać poprzez klasy, szkolne kółka różańcowe, które w krótkim czasie przekształciły się w SZKOLNE ARMIE RÓŻAŃCOWE.

Po trzech latach wstępnych doświadczeń ukształtował się regulamin SzAR, zatwierdzony przez Kurię Diecezjalną w Zamościu

W dniu 16 października 2003r.ówczesny Przewodniczącego Wydziału Nauki Chrześcijańskiej Kurii Diecezjalnej w Zamościu, ks. prałat mgr  Czesław Grzyb, wydał "urzędową" zgodę na zakładanie Szkolnych Armii Różańcowych.

7 X 2000r. odbyło się w kościele NSJ pierwsze ogólne spotkanie członków Szkolnego różańca, czyli tak zwana konferencja SzAR. Spraw organizacyjnych przybywało, dlatego katecheci założyli Centrum Katechetyczne SzAR, przekształcone w 2017r.  w "Radę Katechetyczną" SzAR. Do czerwca 2015r. opiekunem SzAR był proboszcz i dziekan zarazem- ks. mgr Jan Krawczyk.

Od 2016r. opiekunem duchowym i merytorycznym z ramienia Diecezji został ks. kan. mgr Julian Brzezicki- Moderator Żywego Różańca Diecezji zamojsko - lubaczowskiej.


SZKOŁY I KATECHECI

Oto nazwiska Pań katechetek i katechetów, którzy jako pierwsze na terenie Tomaszowa, podjęli się zadania rozpowszechniania różańca wśród swoich uczniów.  1. Szkoła Podstawowa nr 2 i Gimnazjum nr 2: mgr Bożena Bryk, mgr Stanisława Bartoszyk, mgr Beata Wojtowicz.  2. Szkoła Podstawowa nr 3: mgr Henryka Sochan, mgr Jadwiga Szczerba, s. Helena Pasieczna, ks. Mirosław Sawka, mgr Bożena Babiuch.  3. Zespół Szkół Techniczno - Rolniczych: mgr Janina Winnicka  4. Gimnazjum nr 1: mgr Elżbieta Jastrząb, mgr Teresa Skrzypczuk.  5.Liceum Ogólnokształcące- mgr Jadwiga Błachuta

Oto szkoły i katecheci z poza Tomaszowa Lub. w  pierwszych lat działania SzAR. Wiele z nich,  zachowuje swoją  aktywność do chwili obecnej, /tj.2017r./ Podhorce – kat. Anna Wójcik, Justynówka – kat. Anna Wójcik,  Ulhówek – kat. Bogumiła Nocek,  Lubycza Królewska – kat. Elżbieta Kołcun i Jadwiga Pizun,  Czarnystok – ks. Julian Brzezicki, Pasieki- kat. Elżbieta Korga , Krynice – kat. Zbigniew Perdun,  Łosiniec – Marta Świderek,  Kunki – ks. kat. Zenon Góra, Machnów Nowy – ks. kat. Stanisław Gorczyński, Jarczów – ks. Jarosław Nowak i kat. Maria Kielar,  Wierszczyca – kat. Agata Samek, Tarnawatka – ks. Marek Giergiel i kat. Aneta Pastuszka , Bełżec – ks. Stanisław Szałański, Szarowola ks. Krzysztof  Kłos, Łaszczówka – kat. Teresa Furman.

Od roku szkolnego 2000/2001 prowadzimy wpis uczniów do "Księgi szkolnego różańca", z konkretnym numerem wpisu dla danego ucznia.  Zamieszczamy listę szkół należących do SzAR, sporządzoną na podstawie wpisów do "Szkolnej księgi różańcowej". Zmiany kapłanów- katechetów oraz likwidacja niektórych szkół ze względu na małą liczbę uczniów itp.powoduje, że niektóre wspólnoty upadają, niekiedy po pewnym czasie się reaktywują itp.   W szkołach, gdzie od lat pracują ci sami katecheci, działalność SzAR jest stabilna. 

1. Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy - Tomaszów Lub.  2. Szkoła Podstawowa – Jarczów  3. Szkoła Podstawowa - nr 2 - Tomaszów Lub.  4. Gimnazjum nr 2 - Tomaszów Lub. 5. Szkoła Podstawowa - nr 3 - Tomaszów Lub.  6. Gimnazjum nr 1 - Tomaszów Lub.  7. Szkoła Podstawowa-Przeorsk  8. Gimnazjum nr1- Tomaszów Lub. 9. Zespół Szkół Rolniczych-Tomaszów Lub.  10. Zespół Szkół Ekonomicznych - Tomaszów Lub.  11. Zespół Szkół Mechanicznych-Tomaszów Lub. 12. Zespół Szkół Ogólnokształcących-Tomaszów Lub. 13. Szkoła Podstawowa – Łaszczówka  14. Publiczne Gimnazjum -Krynice 15. Szkoła Podstawowa - Justynówka  16. Gimnazjum - Podhorce  17. Szkoła Podstawowa - Podhorce  18. Szkoła Podstawowa - Wieprzów  19.Gimnazjum- Lubycza Królewska  20. Szkoła Podstawowa - Lubycza Królewska  21. Zespół Szkół nr 6 - Lubycza Królewska  22. Gimnazjum - Łaszczówka 23. Gimnazjum - Rachanie  24. Gimnazjum - Tarnawatka  25. Szkoła Podstawowa - Majdan Górny  26. Szkoła Podstawowa - Sabaudia  27. Szkoła Podstawowa - Szarowola  28. Szkoła Podstawowa- Łosiniec 29. Gimnazjum -Szarowola 30. Szkoła Podstawowa - Pasieki  31. Szkoła Podstawowa - Kunki  32. Szkoła Podstawowa - Ulów  33. Szkoła Podstawowa - Ulhówek 34. Szkoła Podstawowa - Zwiartów  35. Szkoła Podstawowa - Wierszczyca 36. Katolicka Szkoła Podstawowa - Zamość  37. Katolickie Gimnazjum - Zamość  38. Szkoła Podstawowa- Machnów Nowy 39. Skoła Podstawowa- Machnów Stary 40. Szkoła Podstawowa - Czarnystok  41.Szkoła Podstawowa-Lipsko k.Zamościa   42. Szkoła Podstawowa Białowola 43. Szkoła Podstawowa- Bełżec 44.Szkoła Podstawowa w Jezierni  45.Szkoła Podstawowa w Tarnogrodzie  46.Gimnazjum w Tarnawatce  47.Szkoła Podst. w Hucie Tarnawackiej  48.Zespół Szkół Publicznych w Cieszanowie  49. Szkoła Podstawowa w Łambinowicach  50.Szkoła Podstawowa w Łaszczowie  51) Szkoła Podstawowa w Rachaniach  52) Szkoła Podstawowa -Wożuczyn  53)Szkoła Podstawowa -Huta Dzierążyńska  54)Szkoła Podstawowa -Łukawica

W dalszą historię SzAR wpisują się:

1. Konferencje. Konferencje 2004, 2005, 2006, 2007, 2009,2010, 2011, 2012, 2013.2014,2015, 2016. 2. Strona internetowa (3 wersja) otwarta 7.10.2009 r. 3.Kwartalnik "Internet z Maryją" 


NOWY ETAP DZIAŁANIA SZAR

Od 2016r. opiekunem duchowym i merytorycznym został ks. kan. mgr Julian Brzezicki-z racji powołania Jego osoby na nowo utworzoną   funkcję Moderatora Żywego Różańca Diecezji zamojsko - lubaczowskiej. Od tego czasu, zauważa się znaczne ożywienie rozwoju szkolnego ruchu różańcowego, jak i innych  formacji różańcowych. 

Rok 2017 -  Rocznicowy Rok 100- lecie objawień Matki Bożej w Fatimie

SzAR  realizuje diecezjalny plan odmawiania 1 dz.różańca we wszystkich szkołach Diecezji zamojsko- lubaczowskiej jako najbardziej praktycznego sposobu realizacji na terenie szkół, wołania Maryi skierowanego do dzieci w Fatimie o codzienne odmawianie różańca.

Perspektywy SzAR w innych diecezjach? Szkolna Armia Różańcowa jest swoistym "kółkiem przedmiotowym" danego katechety. Jest formą modlitewną zatwierdzoną przez Wydział Nauki Chrześcijańskiej Kurii Diecezjalnej w Zamościu, pismem z dn. 16 października 2003r. Katecheci innych diecezji mogą więc podejmować, inicjować podobne działania na obszarze własnych szkół danych diecezji. Są przykłady, że takie próby się dokonują. Promowana jest strona idea SzAR, strona internetowa z materiałami różańcowymi itp.

------------------

Szanowni Państwo i kochani uczniowie całej Polski!   

Twórzcie z nami " Armię" dla Maryi, aby mogła ratować  nasze szkoły,  diecezje, Polskę i świat!!

MARYJO KRÓLOWO RÓŻAŃCA ŚWIĘTEGO MÓDL SIĘ ZA NAMI.