Stowarzyszenia Obrony Życia

opiekun: Ks. Maciej Lewandowski

adres: ul. Wyszyńskiego 5; 22-400 Zamość

e-mail: [email protected]

www: www.pro-life.pl

Stowarzyszenie, którego celem jest edukacja pro-life i obrona życia człowieka od poczęcia do naturalnej śmierci

Gdy w 1999 roku zakładaliśmy nasze Stowarzyszenie, uznaliśmy, że są trzy najlepsze metody bronienia życia każdego człowieka od momentu poczęcia do naturalnej śmierci: edukacja, edukacja i… edukacja.

Wiedzieliśmy, że sprawą fundamentalną jest jak najszersze propagowanie w społeczeństwie naukowej i medycznej prawdy: życie człowieka zaczyna się w momencie poczęcia. Przyjęcie do wiadomości tego faktu oraz zrozumienie, czym jest aborcja jest podstawą postawy pro-life.

To podejście jest nam bliskie od ponad dziesięciu lat. Cele statutowe (pobierz statut) Stowarzyszenia realizujemy przez działalność wydawniczą, lobbingową oraz charytatywną. Jesteśmy organizacją pożytku publicznego (tzw. 1%), non-profit.

Prowadząc działalność w obronie życia od poczęcia do naturalnej śmierci, odwołujemy się do:

  • argumentów naukowych (dowodzących, że życie człowieka rozpoczyna się w momencie poczęcia);
  • międzynarodowych aktów prawnych (gwarantujących – jak Powszechna Deklaracja Praw Człowieka czy Konwencja o Prawach Dziecka – prawo do życia każdemu człowiekowi);
  • wartości humanistycznych (o bezwzględnym szacunku dla życia człowieka w każdej jego fazie, głoszonych m.in. przez Jana Pawła II, Matkę Teresę z Kalkuty czy Mahatmę Gandhiego).