Wytyczne dotyczące ochrony dzieci i młodzieży w paraktyce duspzasterskiej i wychowczaczej Diecezji Zamojskko-Lubaczowskiej

Biskup Zamojsko-Lubaczowski Marian Rojek w dniu 28 kwietnia 2021 r. zaakceptował Wytyczne dotyczące ochrony dzieci i młodzieży w praktyce duszpasterskiej i wychowawczej Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej.