Kalendarz liturgiczny

Czwartek, 9 maja 2019

Dzień powszedni

Oficjum powszednie wielkanocne, Msza wł., pref. nr 20-24

Kolor liturgiczny: biały

Adoracja: Siostry Benedyktynki Misjonarki - BiłgorajKalendarium adroacji

Czytania mszalne: Dz 8, 26-40; Ps 66 (65); J 6, 44-51