Święto patronalne Akcji Katolickiej i KSM

  • Rozpoczęcie: 23 listopada 2019
Uroczystość patronalne KSM i Akcji Katolickiej tradycyjnie odbędą się w Zamojskiej Katedrze.

Zjazd Diecejalny KSM - wybory Zarządu Diecezjalnego na kolejną kadencję.

Msza św. w katedrze ze złożeniem przyrzeczenia KSM przez nowych członków.