Kurs duszpasterski dla księży od 2. do 6. roku kapłaństwa - marzec

  • Rozpoczęcie: 2 marca 2019
  • Organizator: Wydział Duszpasterstwa Ogólnego Kurii Diecezjalnej w Zamościu

2 marca 2019 roku odbędzie się kolejne spotkanie w ramach kursu duszpasterskiego. Jest on obowiązkowy dla wszystkich księży od drugiego do szóstego roku kapłaństwa, czyli wyświęconych w latach 2012-2017.

Odbędzie się on w sali dziekańskiej przy kurii w Zamościu. Kurs jest organizowany przy współpracy z LSCDN Oddział w Zamościu; dlatego każdy ksiądz po ukończeniu całego kursu otrzyma zaświadczenie, które będzie uznawane w szkole, jako potwierdzenie udziału w doskonaleniu zawodowym.

Kurs zatytułowany: Celebrans czy celebryta" Media społecznościowe w rękach księdza”.

Kurs poprowadzi ks. Mateusz Buczma - rzecznik prasowy Przystanku Jezus, odpowiedzialny za wspólnoty i nową ewangelizację w diecezji opolskiej.