Kurs duszpasterski dla księży od 2. do 12. roku kapłaństwa- kwiecień

  • Rozpoczęcie: 27 kwietnia 2019
  • Organizator: Wydział Duszpasterstwa Ogólnego Kurii Diecezjalnej w Zamościu

27 kwietnia 2019 roku odbędzie się kolejne spotkanie w ramach kursu duszpasterskiego. Jest on obowiązkowy dla wszystkich księży od drugiego do szóstego roku kapłaństwa, czyli wyświęconych w latach 2012-2017 oraz od siódmego do dwunastego roku kapłaństwa, czyli wyświęconych w latach 2007-2011.

Rozpoczęcie kursu o godz. 9.30, a zakończenie o godz. 11.15 – księża od drugiego do szóstego roku kapłaństwa.

Rozpoczęcie kursu o godz. 11.30, a zakończenie o godz. 13.15 – księża od szóstego do dwunastego roku kapłaństwa.

Odbędzie się on w sali dziekańskiej przy kurii w Zamościu. Kurs jest organizowany przy współpracy z LSCDN Oddział w Zamościu; dlatego każdy ksiądz po ukończeniu całego kursu otrzyma zaświadczenie, które będzie uznawane w szkole, jako potwierdzenie udziału w doskonaleniu zawodowym.

Kurs zatytułowany: „Po co księdzu Biblia?”.

Kurs poprowadzi ks. dr Wojciech Węgrzyniak - biblista