Duszpasterstwo Rodzin

Referent: Ks. Maciej Lewandowski

adres: Wyszyńskiego 5; 22-400 Zamość

e-mail: [email protected]

www: www.rodzina.zamojskolubaczowska.pl

Duszpasterstwo rodzin jest jednym z najważniejszych duszpasterstw w każdej diecezji. Otacza troską narzeczonych, rodziny, związki małżeńskie oraz związki niesakramentalne, jak również samotne matki.

Małżeństwo i rodzina stanowią jedno z najcenniejszych dóbr ludzkości. Z tego powodu, na wszystkich ludziach i tworzonych przez nich wspólnotach i organizacjach, ciąży niezbywalny obowiązek skutecznej troski o powszechną promocję małżeństwa i rodziny, oraz chronienia ich przed wszelkimi zagrożeniami. W realizację tego obowiązku włącza się duszpasterstwo rodzin rozumiane, jako system działań, które zmierzają do urzeczywistnienia zbawczego planu, dotyczącego małżeństwa i rodziny.

Diecezjalny Doradca Życia Rodzinnego

Dorota Szatraj 

tel. 506 108 186